domingo, 8 de diciembre de 2013

Sobrepuerto (de Diego Colás)

O diya s’ha minchau a nueit,
as boiras espurnian n’os verdes praus
con a suya humedat estrelada
e os cuerzos plegan de rematar
o suyos suenios.

O país d’os chigáns
que estió naixiu en l’amanixer d’os lupos
escomencipia a estiraziar-se amónico.

Os chigáns que vivioron asti,
que luitoron asti muito antis
de que os trangos de yo
quedaran graument espullaus d’almiración
en o bardo megalitico
en enrestir ista puyada.

Os que devantoron tot un país
de cantal, fusta e fierro
con a sudor suya
e as suyas manos vuedas:
ixera que no puet
ni sisquiera amortar

iste maldau silencio inendurable

(De Diego Colás Elvira)

martes, 26 de noviembre de 2013

Mos n´imos una temporadica

Pues ixo.

Que mos n´imos una temporadeta.

Asperamos que no siga guaire luenga.

Salú a toz y entalto l´aragonés...


miércoles, 13 de noviembre de 2013

TU (de Anchel Conte)

TU 


en o chicot territorio d’o tuyo nombre
augua mansa de plevia que tringla en a nuet me pierdo en a selva d’as tuya voces
en l’amplo oceano d’a tuya bafada
naufrago en praus de posidonias entre estrelas e carrachinas te busco en naxere l’alba
en o profundo pozo d’a tuya boca
fontanal d’arenas doradas sobre as que floreix a parola tuya te amagas feito sompra
tresbatiu sinse guía borrada en a nieu a traña
me miro lo mar d’a tuya ausencia espiello de mil caras ta mantener viva l’asperanza

lunes, 11 de noviembre de 2013

Os farols de Kiev

(Relato finalista en el Premio de Relatos Cortos para leer en tres minutos "Luis del Val" -sección aragonés-)


OS FAROLS DE KIEV (Victor Guíu)

En ixe bico de Kiev as fainas yeran más a más refitoleras dende que saliba o sol de plana per l´orizón. Anque bien pensato, an yera l´orizón de Kiev?.
Cuentan que de cuan en bez as rayadetas d´os farols prebocaban luengos insonnios a uno d´os caziques u mafiosos d´o bico. Qué podeba fer Dimitri -asinas se deziba, anque se podeba clamar Ivan, u Sergei. Bueno, dixemos-lo-ne en Dimitri, si tos agana-. Pos ixo, que qué podeba fer Dimitri cuentra ixas rayadetas d´os farols? Estando an yera talmén yera prou tirau de fer pacha con cualsiquier lucero, u con un politico d´o Concello, d´ixos que tantas begatas mos pintan d´allí os partes d´a telebisión d´aquí. Anque beyiu lo beyiu, cómo mos pintarán a nusatros as teles de Kiev?
Deziba pos que, podindo fer-lo d´a traza fura ta que fer-lo d´atra.
Dimitri siñaló a ro suyo bezín. O suyo nombre no importa guaire. Li podez dezir Vladimir, u quemesió. Total que asinas somos. Dimitri que no s´aduerme e o suyo bezín siñalato ta fer a faina nueba, l´agane u no l´agane, profés. O bezín Vladimir teneba per faina desenchegar os farols d´una mena prou sengular: salir totas as nueis d´agüerro e ibierno a fer ronda per a redolada d´as casas de Dimitri e rematar d´un disparo (per dezir-lo-ne asinas) as luzes d´os farols.
Dimitri que saliba de nueis e o luzero d´o bico que saliba de maitíns ta meter as bombillas d´os farols. Tot yera emprenzipiar como ro suenio d´a marmota.
En istas que bel día Dimitri, quemoso e dolén, no puede fer a suya ronda. A la fin cayó malo, malo. Que fer? Tanimientres li feba mal tot ro cuerpo, d´os calcaños a ra fren no poderba fer as fainas. E si no i salise? Millor no contrimuestrar-lo. Soluzión: o suyo fillo (Demyan li deziremos) anque amagatons per a medrana e sin de guaire ganas. Pos ixo, que no li queda atra a Demyan que fer ronda.
Á o zagal, que yera prou tizonero e cazataire de luzes e guambras, parixe que li cuacó luego ixo de meter man a ixos farols que feban tirria á o suyo proteutor (u ixo creyeba). China chana pilló querenzia a ra faina: “desenchegafarols”. Belunos días feba pacha con os basuraires e feba un fumarro. Atros diyas gosaba fer un traguet a garganchón ubierto con os capinos fixos d´as esquinas d´o edifizio.
Anque no sapeba guaire bien per qué li rispetaban li´n podeba prexinar. A sombra de Dimitri yera més luenga d´o que parixeba. Cómo si no ixas charradetas con os chobens de coches esportibos e cadeneta d´oro? U ixas morisquetas con as putas que tanto goyo li feban a ixe zagal que estió mayor d´una semana á l´atra. En ixas poquetas nueis se i sentiba un “mayoral” de pelicula. Fortal e impliu d´enerxía. O rei d´a carrera, d´os sonius e d´as chens d´o fosco amanexer.
…..
Totas as nueis o mesmo. Si a lo menos su pai no fuese estato malo tantismo tiempo…  Tot s´achunta ta fer d´un fillo normalizio e apocadizio un fillo sin de medrana a ra nuei, a ros tiempos furos que lis ne minchaban dende os suyos adentros. Ya no estarba pas ixe chiquet feble, mái. Ixo rai. Estarba a suya luz, a luz que soque que amagata medrana sentiba d´el. Sin él garra cosa feba serbir a l´orache onirico d´as barucas de Dimitri. E os suenios buesos e de toz. E de dengún.
O costumbre fazió que solo que unas semanas dimpués d´ixa estrania traza de desenchegar farols, nuei tras de nuei, as sombras dixapareziesen a monico. Os reflexos d´os endibiduos que per allí petecaban con os güellos cayius s´en yeran iu. As sombras d´as putas; d´os capinos indichens; d´os chobens con os suyos autos de luxo; d´as basuras; d´os fuellaxes d´agüerro n´a solera d´as carreras. Tot, trango a trango, d´un día á l´atro. No bi aberba denguna pistola que podiese apañar-lo?

Cualsiquier d´ixas nueis Demyan i tornó ra capeza ta beyer qui yera una boz alticamata á guita suya. Allora se i trobó con o suyo presén esbenidero. Un segundo ta segundiar una bida, aquera, a suya guambra, que solo que una begata bebió per zaguer inte d´as suyas esistenzias…

viernes, 25 de octubre de 2013

Son os de yo (De Diego Colás Elvira)Son os de yo, 
os que revellan cada maitin bien luego,
marchan t'o treballo plenos d'a modorra
e asperan o bus con a fredor d’a medrana 
enta l’ature, chilando n’o corazón,
que escriben n’a tierra a parola pan
fendo servir l’aladro como estilografica
e emplegando como tinta a suya sudor,
que no tienen tiempo t’a galvana,
bellas vegadas mesmo no’n tienen ta l’amor
e que esconoixen que a Libertat ye aman
e no les queda unatra cosa que prener-la.(Güe abemos un nuebo colaborador en o blog, o nuestro amigo Diego Colás, que poquet a poquet ba escribindo en a nuestra luenga).

miércoles, 23 de octubre de 2013

ADORMITO

Adormir en ixas nueis que se´n troban buedas de suenio. Adormir en ixas nueis que, acochato en o leito, tot son sonius de Mario e as suyas barucas, de Andrea e o suyo desbelo, de Manuel que arronca con o suyo peito impliu e dolén.
Ubres os güellos xutos de cafeína. Te tornas e das a güelta e meya. E atra begata més, prexinando que maitín será unatro día. Un día més que ferá semana zenzera, como a leit, carga de bita e mes, carga de añada benién, igual que a zaguera.  Quí sape cuan no se i sape cosa.
De nuebas tapas o cuerper d´o ninón que plora. Li das un fortal beso, d´ixos que cuasi dispiertan. Trobas a la nina en o baño, cuasi sonambula. La i lebas a os suyos suenios an surten “Violettas”, mezclolanzas de debers de ayere, un “trol” que la se quiere minchar, dos u tres amigas e un can blango como a nieu que la cudia u li encarraña… O niño gran tampo no aduerme prou bien.  Maitín no n´irán á escuela e yo seré més pai que ayere. Luego bendrán os almuerzos, as brendas e a besita á o medico.
Pero as oras continan de raso e solo que foi onra dispierto mientres a nuei se´n ba escampando e as rayadas s´asoman per a finestra entre-ubierta.
Un cafecico e un fumarro en a cozina. Escoscar un poquer  as miquetas cosas sin replegar.
A yo me se rematan as añadas entre l´ature e l´asperanza de beyer-los crexer. Talmén perdié a mía chobentú cuan escaba estar mayor. Alto u baxo, me suposo, estió asinas.  Allora ers sapen (e bien que lo sapen) que son maitín, presén, esdebenidero que mos leba an no i sape dengún. E yo soy ayere. Ayere feito miquetas . Miquetas de remeranzas e istorias que lis quisiese recontar.
En un inte tot prenzipiará de nuebas. Os colechios. As ropas. Os diens. Fer o leito. Dibuxos en a tele. Ascape, ascape, plegamos tardi. Un día tras d´atro. E mientres o zierzo abraza las cortinas en atro baile perén repetiu.

Víctor Manuel Guíu, el Mestizo

martes, 15 de octubre de 2013

jueves, 10 de octubre de 2013

Ayere en Ixar

Ayere en Ixar en a presentazión d´o libro "En o cado de l´alma" estiemos entre amigos.

Ayere estié un día polido. Un día ta remerar.

Grazias a toz.
jueves, 3 de octubre de 2013

Primer Encuentro Cartonero Europeo

Cordelería Ilustrada, Zapaticos Rotos y Cartonerita Niña Bonita bi serán allí con os nuestros amigos David Giménez e Sergio Grao.
Entalto Aragón e o mundo¡¡¡Viernes 11 de octubre
Exposición-venta de nuestros libros y acto incial del ENCUENTRO
a las 19 horas, en el Centre Cívic Pati Llimona (carrer de Regomir, 3).

Sábado 12 de octubre
Presentaciones, grupos de trabajo, recitales y más cosas,
en el Centre Social del Gòtic “La Negreta” (carrer Nou de Sant Francesc, 21)
10:00h Las cartoneras se presentan: presentación de todas las cartoneras participantes en el ENCUENTRO (presencialmente y a través de los vídeos que han enviado). Intercambio de experiencias.

12:30h Otro mundo es posible? Contribución de las cartoneras: presentación de la investigación Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la crisis, y de diferentes experiencias cercanas al fenómeno de las editoriales cartoneras, a cargo de una de sus autoras, Joana Conill. Debate

13:30h Aperitivo, algo para abrir boca y una oportunidad para la charla

16:00h Trabajo en grupo y mesa redonda de puesta en común y conclusiones. Los temas son:
EL CARTÓN COMO MEDIO SOCIAL (Trabajo en cárceles, colectivos, asociaciones etc...) Objetivos e impacto social y mediático.
CARTONERAS LEGALES, ILEGALES, ALEGALES O APÓCRIFAS. Deben ser legales, vender a través de canales tradicionales, estar presentes en la sociedad standard. Subvenciones, si o no... El estado de la legalidad en los diferentes países...
EL CARTÓN A PARTIR DE MAÑANA. El cartón en la red. Futuro de las editoriales cartoneras. Posibles alianzas. Asociación de cartoneras europeas.
Lluvia de ideas y puesta en común general.
18:30h Lecturas poéticas, música, performance ... (se está concretando el programa)

D​omingo 13​ de octubre
Talleres cartoneros y creación de un graffiti sobre cartón,
a partir de las 11:00h y hasta el mediodía. GRATUITO

Las editoriales cartoneras enseñaran como hacer un libro cartonero. Abierto a todo el mundo

TODAS LAS ACTIVIDADES SON PÚBLICAS Y GRATUITAS


domingo, 22 de septiembre de 2013

Presentación de los poemarios de Víctor Guíu, Pablo Rocu y David Giménez

El próximo miércoles día 25 de Septiembre, a las 20.00 horas, en el PASAJE A MARTE (Avda. Madrid, pasaje junto a Casa Emilio) - Zaragoza- tendrá lugar la presentación de los poemarios de Víctor Guíu, Pablo Rocu y David "Maravillas" Giménez:

EN O CADO DE L´ALMA (poemario en aragonés), de Víctor Guíu "el Mestizo"; Ed. Libros del Imperdible

24 AUXILIOS Y UN NIÑO CON BARBA; de Pablo Rocu; Ed. Libros del Imperdible

y

ALTOS POEMAS DE VACAS; de David "Maravillas" Giménez; Ed. Cordelería Ilustrada


Contaremos con la presencia de los autores y editores David Giménez y Víctor Guíu.

Presentará el acto la poeta Elisa Berna


Actuará el Duo ETTEREM (con la intervención de Nicolás Sánchez) con su espectáculo "OPERA PARA DOS VACAS"
Habrá vino... pero se ruega a los asistentes que nos vengan merendaos.
jueves, 4 de julio de 2013

Dica Setiembre

Os ninos aduermen e su pai fa que escribe un dietario en aragonés. Son cosas que no en ban a dengún puesto.

Cosas que surten asinas, como o tiempo.

A calor ya ye bien plegata e os Chulios son meses de no dormir.

En Setiembre, talmén, continemos.

E si no....

jueves, 27 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 30) - Por Víctor Guíu-


Cada semana ye una semana de tiempo dica ra luz.
Pregunta retorica, mil begatas segundiatas:
Universalmen.
“Qué ye o tiempo?”

O tiempo ye tot ixo que en ba
dende os días en os que os tuyos autos yeran beyius con os polidos güellos mentirosos de l´aimor,
e a nezesidá  de reprochar que ufrexe a decandenzia.

domingo, 23 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 29) - Por Víctor Guíu-


Os ninos tabién aduermen con os suyos suenios de chirmanet, fútbol e princesas.
Beigo ixos suenios rebolar per as suyas capezas.

Fa calor. En ixas tardadas de risas en aquer lugar an no i bibioron.

Os chuegos, as carreras, o río.
Abenturas marabiellosas.
As suyas remeranzas de maitín perén.

Agora mai nuesa camina mesmo un paxarico coxo.
Mientres isto surte güei,
o ninon,
astí en os adentros,
cuasi,
e un nino,
que chuga entre uteros chigans y encordaderas sin ligar.
……………………………….
Sonié que Manuel me´n clamaba ixas nueis d´o lugar, cadiera e siesta.
Dezeba: “amana-te pai, e ascuita”

O ninón se´n da meya güelta.
Como si cosa.

sábado, 22 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 28) - Por Víctor Guíu-


(A bida, me dizioron, se´n fa tota ta bibir)

A mami li pesas bella cosa,
como ros ninons més güenos d´o mundo,
e alienta os besos buesos,
e almira os trucos buesos.

Andrea en tien de milentas morisquetas en o suyo inte,
con a man suya de tierno ababol.
Mario mira á mami,
con güellos de riso,
de bislai,
a suabura creye beyer.

U ixa inonzenzia d´o miraglo.

viernes, 21 de junio de 2013

DEFA- Diploma de Especialización en Filología Aragonesa- Nueva Edición

http://magister.unizar.es/fchehuesca/aa/aaeeppdefa.htm

ORGANIZA
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca)
DIRECCIÓN DEL DIPLOMA
Dr. D. Francho Nagore Laín (Área de Lengua Española, Departamento de Lingüística General e Hispánica).
OBJETIVOS
El Diploma de Especialización en Filología Aragonesa tiene como objetivo principal la formación específica de profesores de lengua aragonesa para los centros educativos no universitarios de Aragón (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Educación de Adultos), dotándoles de herramientas, conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de su función.
Asimismo, otro objetivo es ofrecer una formación lingüística y filológica de carácter general que facilite el acceso a otros puestos de trabajo en la Administración Pública, en medios de comunicación, en instituciones, en proyectos culturales, etc.
En definitiva, se trata de cubrir las necesidades de formación específica en Filología Aragonesa (tanto en lo que se refiere al conocimiento teórico como al dominio práctico de la lengua aragonesa), en un nivel universitario y con rigor metodólogico y científico, para facilitar el acceso a nuevas salidas profesionales que irán produciéndose en Aragón y en las que sea necesario un conocimiento riguroso y de alto nivel en Filología Aragonesa.
Dado su carácter, este Diploma de Especialización se plantea igualmente cono una herramiento útil para proporcionar una especialización en Filología Aragonesa a todo tipo de interesados/as en profundizar en el conocimiento del aragonés, así como de base para introducirse en la investigación, en el campo de la Filología Aragonesa, en sus diferentes aspectos. 
DIRIGIDO A
Diplomados, Licenciados o Graduados.  

CRITERIOS DE ADMISIÓN
El número máximo de plazas es de 40 y el mínimo de 10. En caso de que el número de preinscripciones sea mayor de 40 se procederá a realizar una selección de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 1) Diplomados en la titulación de Maestro o Graduados en Maestro de Educación Infantil o Primaria; 2) Licenciados en Humanidades; 3) Licenciados o Graduados en Filología (Hispánica, Románica, otras); 4) Licenciados, Graduados o Licenciados en otras titulaciones universitarias de Letras y Humanidades; 5) Diplomados, Graduados o Licenciados en titulaciones de otras áreas. A igual titulación, se tendrá en cuenta el expediente académico.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Dado que se trata de un título de especialización, es recomendable tener al menos unos conocimientos básicos de aragonés para poder seguir con mayor aprovechamiento las clases.
PROFESORADO
Benítez Marco, Mª Pilar. Dra. en Filología Hispánica. Profesora de Educación Secundaria y Profesora Asociada en la Universidad de Zaragoza, Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Sociales y Humanas.
Eito Mateo, Antonio. Dr. en Sociología. Profesor del Departamento de Psicología y Sociología, Universidad de Zaragoza.
Nagore Laín, Francho. Dr. en Filología Románica. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.
Navarro García, Chusé Inazio. Licenciado en Filología Hispánica. Profesor de Lengua y Literatura en Educación Secundaria. Escritor en aragonés.
Ríos Nasarre, Paz. Licenciada en Filología Hispánica. Profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria.
Sánchez Ibáñez, José Ángel. Licenciado en Filología Hispánica. Profesor del Departamento de Filología Española (Literatura), Universidad de Zaragoza.
Simón Casas, Francisco Javier. Licenciado en  Filología Hispánica. Profesor del Departamento de Lingüística General e Hispánica (Área de de Lingüística General), Universidad de Zaragoza.
Vázquez Obrador, Jesús. Doctor en Filología Románica. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Lingüística General e Hispánica (Área de Lengua Española), Universidad de Zaragoza.
ENTIDADES COLABORADORAS
Consello d'a Fabla Aragonesa
Delegación Provincial de Educación de Huesca
Diputación Provincial de Huesca
Instituto de Estudios Altoaragoneses
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se desarrolla en un curso académico, de octubre a mayo, con cinco asignaturas por cuatrimestre.
En cada materia se combinarán clases magistrales con ejercicios y prácticas, a partir de documentos escritos y orales, lecturas, etc. Se orientará el proceso de aprendizaje a través de experiencias de carácter deductivo e inductivo. En algunas materias se fomentará el uso de la lengua aragonesa y la metodología comunicativa.
Una parte del programa de ciertas asignaturasw podrá desarrollarse mediante modalidad semipresencial o en línea.
La evaluación se llevará a cabo en cada una de las asignaturas mediante pruebas objetivas escritas (y en su caso orales) [60 %], a través del control habitual en clase del progreso en la adquisición de conocimientos y competencias [10 %] y por medio de los trabajos y prácticas realizados por los alumnos [30 %].
El Practicum tendrá el seguimiento de un profesor-tutor, quien en colaboración con el personal de acogida, en su caso, hará una valoración global de la actividad práctica y sus resultados.
PROGRAMA
El plan de estudios se compone de diez asignaturas, todas ellas obligatorias, y consta en total de 32 créditos ECTS. Se desarrolla desde octubre de 2013 a mayo de 2014, de acuerdo con la siguiente distribución:
Asignatura/módulo
Créditos
PRIMER CUATRIMESTRE
Morfología y sintaxis del aragonés
5
Fonética y fonología del aragonés
1,5
Formación y desarrollo del aragonés
5
Aspectos de sociolingüística y normalización del aragonés
1,5
Competencia práctica en aragonés
4
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Aproximación a la literatura en aragonés
3
Lexicografía aragonesa
1,5
Dialectología aragonesa
3
Metodología y estrategias para la enseñanza del aragonés
2,5
Practicum
5
El Practicum consiste en 125 h de prácticas tutorizadas que optativamente pueden consistir en: a) prácticas de docencia en centros educativos; b) colaboración en proyectos y actividades relacionadas con el aragonés en diferentes entidades; c) realización de un trabajo de investigación sobre algún aspecto de cualquiera de las materias del programa; d) un proyecto de aplicación práctica relacionada con cualquiera de las materias del programa.

TITULACIÓN OTORGADA

La superación del programa dará derecho a la obtención del título de Diploma de Especialización en Filología Aragonesa, expedido por la Universidad de Zaragoza.

PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA


Las plazas son limitadas, por lo que se habilita un período de preinscripción para reserva de plaza (pago de 180 euros, que se deducirán de la matrícula): 1ª fase, del 20 de junio al 8 de julio; 2ª fase, del 9 al 23 de septiembre.
ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Una vez realizada la selección de acuerdo con los criterios establecidos (véase antes), la matrícula se formalizará del 2 de septiembre a 7 de octubre de 2013.
El coste de matrícula es de 880 euros e incluye todo el material didáctico necesario para el seguimiento del curso. Su pago podrá fraccionarse. La Diputación Provincial de Huesca otorga medias becas para todos los alumnos matriculados.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
c/ Valentín Carderera, 4. 22003, Huesca.
Tel. de Secretaría: 974 239350
Fax: 974 239344

E-mail:
humanh@unizar.es (información administrativa)
fnagore@unizar.es (información académica)
CALENDARIO Y HORARIO
Las sesiones de clases del Diploma de Especialización en Filología Aragonesa se impartirán de 18:00 a 21:00 horas, de martes a jueves, en los meses de octubre a mayo, excepto el Prácticum, que se realiza en mayo-junio. 
Las clases comienzan el día 1 de octubre de 2013, martes y terminan el 29 de mayo de 2014. el mes de junio, hasta el 27 de junio de 2014, se deidca a la realización del Prácticum y, en su caso, exámenes de recuperación.


LUGAR
Las sesiones de clases se desarrollan en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (C / Valentín Carderera, 4, 22002 Huesca), en el aula que oportunamente se indicará.

Camín de Ninón (Semana 27) - Por Víctor Guíu´-


Solamen quedan treze poemas antis de beyer a luz e que un siñor rarizo con bata blanca (u berda) t´apegue en o culo ta que i plores. Treze poemas, un par de zienes de bersos. Dulzura, enfuelgo, discusions, zucre, dietas, güeltas, brescas, nueis en blanco, exerzizio e corazón

E cuan tu en biengas á yo me ferán recular,
anque no,
perque te siento e Andrea e Mario dizen que serás güeno,
e polido.
E te continan charrando ers,
anque á yo me i pese ro peito.

No emplenan tristuras en a mía capeza.
Son totas sin gastar.

viernes, 14 de junio de 2013

Presentazión d´os poemarios de Pablo Rocu (24 auxilios y un niño con barba) e Víctor Guíu (En o cado de l´alma)


COLECCIÓN LIBROS DEL IMPERDIBLE PRESENTA LOS POEMARIOS:

 

“24 Auxilios y un niño con Barba” de Pablo Rocu

“En o cado de l´alma” de Víctor Guíu

 

En el acto recitarán los autores Pablo Rocu y Víctor Guíu. También nos acompañará el editor, David Giménez Alonso y La Europa del Aborigen.

Se leerá algún poema. Si te animas, te metes uno en el bolsillo¡¡¡¡

 

En l´auto recontarán os autors Pablo Rocu e Víctor Guíu. Tamién dirá bella cosa o enfilador d´a Editoria, David Giménez Alonso e La Europa del aborigen.

Se leyerá bel poema. Si t´agana, te i ficas uno en a pocha¡¡¡¡

 

Jueves 20 de Junio / Chuebes 20 de Chunio

A las 20.00 horas / A ras 20.00 oras

 

Dónde? An?

 

En el salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra (Teruel –cuidadito con el GPS)

En o salón d´autos d´a Casa de Cultura d´Andorra (Teruel –paren cuenta con o GPS)
 
 
 

jueves, 13 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 26) - Por Víctor Guíu-


(A felicidá son intes, como un berso u bel poema. Son Andreas e zeños. Son Marios e besos de bandito. Sobran ta curar tristuras, que tamién son intes, como un berso u bel poema)

Esmo e sensibilidá. Ninons.

Mientres.

Amanixer n´atro puesto. Atro aire, os mesmos bares, a mesma apatía traidora. Poderba estar cualsiquier puesto, cualsiquier mesa, cualsiquier tribunal, cualsiquier boligrafo, cualsiquier fuella de papel en blanco, siñalata con membrete.

Atro desamen sin de pensar en brenca. Atra prebatina. Atro mensache de continar estando. Atra imachen emplida de tetulos, cursos, apuntes…

Una sinfinidá de bida academica, presonal. Bida, papel e tinta.

Fastiato de no estar ni tener ni conocer.

Asinas eredarás a bisa esdebenidera, tacato de culpa, sin de baltizo dengún que no t´aclare inmaculato.

Perque cada begata que sigas, en o mundo an diz que ro zucre tien marrada,
te´n benirás de nuebo ta ro primer blinco.

Como si estiérenos birchinidaz replegatas de chobentú.

Como si de siempre estiera tan e tan difícil; u tantismo breu.

lunes, 10 de junio de 2013

Presentazión de Alcordanzas, de Luis Pérez Gella

Iste domingo que biene, día 16, á las 12 oras, en a Casa o Lugar d'Ayerbe se presentará a publicazión Alcordanzas, de Luis Pérez Gella. O prelogo ye á cargo de Chusé A. Santamaría Loriente.

Camín de Ninón (Semana 25) - Por Víctor GUíu-.


Dolenta de espalda.
Polida.
Cuasi un kilo adentro de tu.

Mareyar que en mareyo,
Con ixas mareyas altizas,
que beigo á ro mar d´o tuyo interior.

Te cimbreas mesmo un pin,
tañendo as mosicas d´as nuestras bidas.

Te´en muebes,
con ixa intensidá que s´arrigue en morros buesos,
u en tu pai,
en la grandiza güellada impla d´os tuyos chirmans.

Melodía e comedia.
Cantatas e mosicas d´as nuestras bidas

jueves, 6 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 24) - Por Víctor Guíu


Mai fa siesta en o leito.
Fa muita calor.
Muita

Agora ye estiu. Ye Tour.
E Luis León dedica o trunfo á ro suyo ninón güellando á ro zielo.
Perque o mitico ye o cutiano. A grandaria d´as cosas diarias.

Ye estiu. Ye Tour

Mai fa siesta en o leito.
Ye gordeta, pero agora cal millor no dizir-li cosa.

Mai aduerme.
Tu no aduermes.
Beigo-lo en ixas chicotas olas que fan os tuyos trucos en l´oceano de tela d´o suyo pixama.

Como l´aire que en biene d´os adentros ta dizir-me-ne que soi infinitamen poco, u cosa.
M´encariño de tu e de yo. E de toz.

Mai aduerme.
Yo quiero estar pai en a calorina tardi d´estiu.
Tardi de Tour.

A begatas encarrañas á mai.
Ormonas. Diz.
E mai s´encarraña con yo.

Mai fa siesta.
Beigo tot e tot me´n remera.

E asperamos á ros tuyos chirmans que te fablan.
E t´encariñan y enfalagan á ra suya millor mai,
que quieren e que ayoyan.

lunes, 3 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 23) - Por Víctor GUíu


Dengún que baiga á estar pai,
á yo lo me puede negar.
Si ye ombre,
y en tien de sentimientos,
e corazón.

Ixos trucos. Ixas bibrazions intermitens,
ixe sentimiento entre acarrazos e ploros derrotatos.
Que te fan estar de un inte á l´atro infinito, simplo,
u lumero sin de més.

Dimpués de recitals de sonius,
de trucos chicotons en mami,
d´arrapadas uterinas,
de sentimientos de chirmans chicotons.
De allí naxen os suenios de Pai.

E cuan apunte a mía siñal en o INAEM,
antis de que me´n des o pan que lebas baxo ro brazo,
prometo dizir-lis-ne que metan una renglera:
“Pai. Poeta en paro. No aturau pas”

lunes, 27 de mayo de 2013

Camín de Ninón (Semana 23) - Por Víctor Guíu


Diz que si en tiens o ninón tot ye felicidá cuasi perén,
outimismo,
carota de contentismo fato.

Per qué allora ixa tristura,
ixos amortatos ta negro fundito de bels días?

Talmén a bida mía no s´ature,
e solamen s´ature o reloch d´a nuestras coradas,
ilusions e angluzias.

O talmén á yo,
iluso pai
encara no guaire pas,
ixuplidando os presens,
m´arrastro en l´axarrantato esbenidero.

Marinero en o paramo.
Me´n pesa o corazón més que ra bida.

…………………

E diz mamita que ye gordeta e preta.
Pero ye una gordeta polida,
guallarda de caminars materlals.
Que no se´n para debán d´as tristuras e os desalientos,
con ixas sensazións de notar-te astí dentro.

miércoles, 22 de mayo de 2013

En o cado de l´alma


Anque abremos d´asperar a presertar-lo á o mes de Chunio, calo ista reseña escrita por o profesor Francho Nagore.


En o cado de l'alma, de Víctor GUIUIste ye un orichinal libret de poemas compartito. En formato "güeitena (o que ye o mesmo que tarcheta postal), tien 32 planas interiors, pero solo 16 pachinas lumeratas (16 por debán e 16 por dezaga). Si l'ubres por un costato, te i trobas con a colezión de poemas 24 auxilios y un niño con barba, de Pablo ROCU. Ye una colezión de dezinueu poemas en castellano. Nos premitimos reproduzir o zaguero, o XIX, que ye o más curto e se troba en a p. 16: 

"Escuché que un niño le dijo a otro / volvió el tiempo de encender hogueras / entre tu mano y la mía."

No cal fer dengún comentario: ye pro con leyer –e repensar– as tres ringleras.

Si l'ubres por l'atro costato, te i trobas con a colezión de poemas de Víctor GUÍU, diez en total. O más largo ye o zaguero, que leba o mesmo tetulo que o libret e aocupa as pp. 13-16. Os suyos son bersos azetos e somardons, feitos dende a pura enfanga, dende o total escreyimiento. Como solamén los pueden fer belunos, porque conoxen a luita cutiana e sapen o que ye o treballo zereños e as barucas que t'apamplan o tozuelo, e a soledá e a solidaridá cuan fa falta.

De toz os poemas, nos ne quedamos ta muestra con uno, "Bebe tambor" (p. 5), adedicato a Said e Luisa:

"Bebe tambor / o son d'o zielo. / Afoga tambor / a tierra yerma. / Ixuca tambor / a boz e o zierzo. / E guarda corazón / as solencas tristezas."

Un poeta gran traquea dezaga d'ixos bersos. Ye Víctor GUIU, chestor cultural, Diplomato en Filolochía Aragonesa (1ª promozión), pai d'un ninón, baxoaragonés d'Íxar (Baxo Martín), que empenta l'aragonés enta debán escribindo-lo e amostrando-lo, compartindo con atros os suyos suenios e os suyos alticamamientos. 

Francho NAGORE LAÍNFoto: Gran BOB

sábado, 11 de mayo de 2013

Espelunga perdita -De Chuan Chusé Bielsa-


Espelunga perdita
en un país con altros luscos.
Piedras preziosas espirituals
en a casa d'o corazón.
Beyer as auguas de colors, calmas,
sentir cómo alientan olas, meditando.
Estalactitas retallatas
sobre l'orizón purpura u brioleta.
Sin fer cosa, tener-lo tot,
bibir en un palazio de silenzio, contemplando.
Te beigo, alta isla de belleza;
chardins e plachas en o zielo.
¿Por qué nos n'imos d'ista paz?
Somos tot e nos n'imos enta o fuego.
¿Por qué tan luen marchamos
e creyemos en estrelas que son fumo?
Si yo lo foi, no ye iste un buen poema.
Lo dexo en os calaxos de l'agüerro.
O poeta no escribe cosa,
o poeta prene nota de tot ixo que alienta o infinito.
O poeta s'alueña con l'airera e ye un sospiro,
o poeta cal que marche enta l'oblido.
¿Por qué zarrar os puños con zarpadas de miseria
si perén tot ye en as mans, no agafando?
A poesía quiere fer poemas
e escribe con mans buedas de poetas.
Toz somos más grans que toz os unibersos
si podemos bibir como uns eternos ninos.
Qué casa más bonica ye ista espelunga
plena d'ambra e marbre e oro d'altros mundos.
Auguas berdas, luscos calmos,
somos tot cuan bibindo por nusaltros no bibimos.
A poesía escribe con miraglos
e no quiere furtaires, a poesía escribe poesía.
Muller aimata, o corazón mío lo dexo baxo lo tuyo,
os dos chuntos contemplando lo paradiso.

martes, 7 de mayo de 2013

MALINCONÍA - De Ánchel Conte-


meso en una malinconía que o peito esclafa bota con man de piedra
en fonduras marinas d’ azuls mutables deixo reposar a uellada
... á la usma aspero como’l pescador que inmóvil no rebla
e cuan como musica invisible a tuya luz pareix emercher d’as auguas
me i capuzo i dentro t’aforgar-me-ie ansiu á tu ista tardada
en que a esbruma a luz as olas as auguas enta tu m’empentan
Vera abril 4 2012, 21 h
MELANCOLÍA
sumido en una melancolía que el pecho aplasta con mano de piedra/en profundidades marinas de azules mutables dejo reposar la mirada/al acecho espero como el pescador que inmóvil no se rinde/y cuando como música invisible tu luz parece emerger de las aguas/en ellas me zambullo en ellas entro para ahogarme en ellas asido a ti esta tarde/en que la espuma la luz las olas las aguas hacia ti me empujan