sábado, 11 de mayo de 2013

Espelunga perdita -De Chuan Chusé Bielsa-


Espelunga perdita
en un país con altros luscos.
Piedras preziosas espirituals
en a casa d'o corazón.
Beyer as auguas de colors, calmas,
sentir cómo alientan olas, meditando.
Estalactitas retallatas
sobre l'orizón purpura u brioleta.
Sin fer cosa, tener-lo tot,
bibir en un palazio de silenzio, contemplando.
Te beigo, alta isla de belleza;
chardins e plachas en o zielo.
¿Por qué nos n'imos d'ista paz?
Somos tot e nos n'imos enta o fuego.
¿Por qué tan luen marchamos
e creyemos en estrelas que son fumo?
Si yo lo foi, no ye iste un buen poema.
Lo dexo en os calaxos de l'agüerro.
O poeta no escribe cosa,
o poeta prene nota de tot ixo que alienta o infinito.
O poeta s'alueña con l'airera e ye un sospiro,
o poeta cal que marche enta l'oblido.
¿Por qué zarrar os puños con zarpadas de miseria
si perén tot ye en as mans, no agafando?
A poesía quiere fer poemas
e escribe con mans buedas de poetas.
Toz somos más grans que toz os unibersos
si podemos bibir como uns eternos ninos.
Qué casa más bonica ye ista espelunga
plena d'ambra e marbre e oro d'altros mundos.
Auguas berdas, luscos calmos,
somos tot cuan bibindo por nusaltros no bibimos.
A poesía escribe con miraglos
e no quiere furtaires, a poesía escribe poesía.
Muller aimata, o corazón mío lo dexo baxo lo tuyo,
os dos chuntos contemplando lo paradiso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario