viernes, 21 de junio de 2013

Camín de Ninón (Semana 27) - Por Víctor Guíu´-


Solamen quedan treze poemas antis de beyer a luz e que un siñor rarizo con bata blanca (u berda) t´apegue en o culo ta que i plores. Treze poemas, un par de zienes de bersos. Dulzura, enfuelgo, discusions, zucre, dietas, güeltas, brescas, nueis en blanco, exerzizio e corazón

E cuan tu en biengas á yo me ferán recular,
anque no,
perque te siento e Andrea e Mario dizen que serás güeno,
e polido.
E te continan charrando ers,
anque á yo me i pese ro peito.

No emplenan tristuras en a mía capeza.
Son totas sin gastar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario