martes, 18 de septiembre de 2012

PRESENTAZIÓN EN ZARAGOZA DE DOS LIBROS EN ARAGONÉS

O dia 20 de setiembre, chuebes, a ras 20 oras, se ferá en a Librería Cálamo (Plaza de San Francisco, Zaragoza) a presentazión de dos d'as zagueras publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa: *200 escritors en aragonés en 200 Fuellas (1978-2010)* [edizión e triga de F. Nagore] e *Resoluzions e informes (2000-2011)*, d'o Consello Asesor de l'Aragonés.

Partiziparán en l'auto Chusé Inazio Nabarro, Presidén d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, e Francho Nagore, encargato de publicazions.

Quedaz toz combidatos.

Fuente: Consello d´a Fabla Aragonesa

No hay comentarios:

Publicar un comentario