jueves, 27 de septiembre de 2012

Recomendazions

As planas d´o Ligallo e a suya botiga.

- http://abotiga.com Primer web de bendas an que se puede mercar de raso en
aragonés.

- http://abotiga.wordpress.com/ O blog d´a botiga

- http://fablans.org/zaragoza/ web de l'asoziazión

Espezialmén por A Botiga, en Fablans Zaragoza entendemos que no puede haber
cultura en aragonés si no esiste un mercau en aragonés. Por ixo, A Botiga
fesica y birtual preban de contribuyir á desembolicar ixe mercau d'una traza
seria como contribuzión á la normalidá de a nuestra lengua.

Fuente: Chan Baos

No hay comentarios:

Publicar un comentario