martes, 19 de febrero de 2013

Camín de Ninón -Semana 12- (de Víctor Guíu)


Tornas d´a tuya zaguera copa e no´n remeras cuasi ni tampó ro brindar d´a zena.
Sí.
Ixo rai.
Te has feito mayor, carnuz.
Talmén cal que no salgas,
ni faigas…
u no sentir cosa.

E talmen ni tan ni tampó ixe ninón que no ye ninón encara contina nadando en o forato ascuro, simplo e marabielloso d´o tuyo utero (si bella begata ixa renglera estió menos poema, menos verso, que se´n biengan e lo me digan)

Mientres destapo ro tape d´o yogur e aparixe “continúa buscando”.
Ixe de siempre.
Mesmo ras estampas de Mario, de Andrea.
“Continúa buscando”.

L´anomia d´o estar que reflexa l´ospital m´acalora.
Fa calor, antimás.

No ye güen puesto ta naxer.
Tot tan fredo.
Ni sisquiera ta fer retratos de ninons.
………………………..
En sintiendo ro tambor de pai,
rompita ra ora sieclo tras de sieclo,
con ixos tres meses de paro á ras mías costiellas,
con os suyos sais centimetros de bida (belún sape cuan son sais centímetros de bida?)
Con a suya capeza, as suyas mans,
os suyos piez,
e ra boz d´o medico que diz:
“ixo bi ye o tuyo ninón” (u será)

Tot ixo ye bien?

E puya o Pai per os míos brazos, per l´estamaco,
o corazón,
per os míos libianos e per os míos güellos con as suyas glarimas.

Suena o suyo corazón…
e suena l´alma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario