miércoles, 3 de octubre de 2012

Mái

Mái masiau chiquet t´o Rock and Roll.
Mái masiau chiquet ta suenios e orizons infinitos.
Mái masiau chiquet t´arreguir esbenideros.
Mái masiau chiquet...

(E.Jartillo)

No hay comentarios:

Publicar un comentario