martes, 23 de octubre de 2012

UEMBRA QUE UEMBRAS MATA (De Ánchel Conte)

... Viene-te-ne ta yo
desimulau embolicau en pallada d’estrelas
caye-me dende alto
ruixa-me
guarda me
torno luz d’a tuya luz

espiello de nueit silent
an te multiplicas per mil
me foi
bañau d’astros
sondormiu siento que sinse boca me besas

yo feble brin de tasca arrocegau
navego n’a tuya mirada celeste vuelta
debuixada dellá de de toz os mars esmachinables
de toz os serols de firmamentos
an como enlucernau paxaro me levas

luminosa uembra que uembras mata tu yes

callau arribas n’iste momento que atura
o tiempo de soledá indolora
esdeveniu minima gota d’augua
luminiscent en yo t’ amagas
didos de boira
man amorosa dandalos calmas penas sotovas

ninón adormiu n’o mollo leito d’os míos brazos
o riu de leit zucrosa d’o tuyo peito espullau m’afoga

perdiu cielo toz
os luceros de l’alba n’a tuya polidez s’amatan

(Fuande: Queremos más obras de Anchel Conte…)

No hay comentarios:

Publicar un comentario