miércoles, 31 de octubre de 2012

Poemas (Ánchel Conte)


DE YO MESMO RENAIXIU

me fas present d’a chenerosa luna plena d’o tuyo riso que amago en secreto
como apreciada alfay
a ta que dengún no la furte nian la veiga intanchible tesoro
enforicada n’a més recóndita espelunga d’o profundo mar d’os míos sentius 
brila igual como faro que marca las mugas d’a mía propia persona dende drento
luces irradia que levan a tuya musica como lo siñal d’identidá dellá de paisaches indefinius
con ela me’n voi en ascendent volito t’alcontrar-te sobre praus de pentineta floreixida 
..
yo renaixiu de yo mesmo de yo mesmo creixiu 
dica apercazar o tuyo aliento con a boca e en sereno beso trasquir-lo entero
28 octubre 2012


EMBRA QUE UEMBRAS MATA 

Viene-te-ne ta yo desimulau embolicau en pallada d’estrelas
caye-me dende alto ruixa-me guarda esdeviengo luz d’a tuya luz
espiello de nueit silent an te multiplicas per mil me foi 
bañau d’astros sondormiu siento que sinse boca me besas
yo feble brin de tasca arrocegau navego n’a tuya mirada celeste vuelta 
debuixada dellá de de toz os oceanos e continets esmachinables 
de toz os serols de firmamentos t’an como enlucernau paxaro me levas

luminosa uembra que uembras mata tu yes

callau arribas n’iste momento que atura o tiempo de soledá indolora
convertiu en minima gota d’augua luminiscent en yo t’ amagas
didos de boira man amorosa dandalos calmas penas sotovas 

ninón adormiu n’o mollo leito d’os míos brazos 
o sobreixido riu de blanca leit zucrosa d’o tuyo peito espullau m’afoga
..
perdiu cielo toz os luceros de l’alba n’a tuya polidez s’amatan 


TOVO FLOCO DE NIEU

... Ista nueit soledá e talment tristura
m’enforico n’una uembra luenga sinse mugas
me i pierdo conscient e no siento cosa
ixarno as buegas d’imposible definición
a tuya ausencia prene color e forma
talla como dalla como soga escaña

Res no soi cuan me’n fuis d’as mans
pilazanas sinse alas que á tentons te buscan e no t’abastan
te me fincas chicota e dolorosa puncha de barza
n’o més recondito rincón de l’asperanza

Torna
pleve-me feito ezbruma
cotón de zucre
augua de rosas

Torna

e tot reviendrá á ocupar o suyo puesto
o cielo n’o cielo
o ríu n’o ríu

esbrisa-te en yo
en yo vivindo

tovo floco de nieu sobre o corazón dormiuCUAN TE’N VAS

Te’n vas e en l’aire queda pinchau o misterio d’ un rayo de luz
... o zaguer rastro de l’azulenca lumbrera d’a tuya uellada
que como manso riu d’aguas calmas engarona la casa
tu
remanes en parez libros cuadernos papels e lapiceros
tu
ocupas o espacio que con o tuyo bayo de tierra mullada s’enampla
creix dellá de todas as cosas visibles dica esdevenir mundo inabracable
an que perder-se no ye perder-se sino trobar toz os puntos cardinals
que sinse mirar-me cielo u broxulas ta no esbarrar camins me valen
o norte luminoso dreito viero d’a tuya mirada
o sur cascabillero d’o tuyo riso o este retendadero d’a tuya boca
l’ueste d’o tuyo sexo que me crema ideas e abrasa entrañas

lueñes u cerca con tu o mar a tierra o cielo desdibuxan lindes
o cuerpo tuyo entre os mío brazos ye a mida esacta
con a que mensurar espacio e tiempo e devantar as alas
en ciego volito de cuca de luz per a tuya luz enlucernada
enta un mundo sinse nombre infinidaz inominadas
que en tu empecipian e con tu rematan

seguindo o rastro d’ixa estela me deluyo n ‘a tuya l’alma
Fuande: "Queremos más obras de Anchel Conte"

No hay comentarios:

Publicar un comentario